Om ICOMOS Danmark

ICOMOS fungerer som UNESCOs ekspertorgan i spørgsmål inden for bevaring af kulturmiljøer og i forhold til Verdensarvskonventionen, der blev vedtaget i 1972. De lande, som har tilsluttet sig konventionen, forpligter sig til at bevare og vedligeholde det eller de objekter, som medlemslandet har foreslået til verdensarvslisten. En vigtig del af dette arbejde er at udarbejde forskellige charters og andre internationale dokumenter. Organisationens arbejde kendetegnes af tværvidenskabeligt samarbejde mellem de forskellige arbejds- og forskningsgrene, som berører bevarelse af kulturarven.
ICOMOS Danmarks aktiviteter koncentrerer sig om arbejdet med monitering og rapportering om Verdensarvsstederne i Danmark, samt om indstilling til Kulturstyrelsen af forslag til nye emner på Verdensarvslisten. Desuden udarbejdelse af høringssvar på bl.a. lokalplanforslag og andre forslag, der kan have betydning for bevarelse af kulturarven.