Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen har det overordnede ansvar for det danske rigsfællesskabs verdensarvsarbejde. ICOMOS Danmarks aktiviteter koncentrerer sig om arbejdet med monitering og rapportering om Verdensarvsstederne i Danmark, samt om indstilling til Slots- og Kulturstyrelsen af forslag til nye emner på Verdensarvslisten. Desuden udarbejdelse af høringssvar på bl.a. lokalplanforslag og andre forslag, der kan have betydning for bevarelse af kulturarven.

Slots- og Kulturstyrelsens arbejde kan følges her.