Blue Shield

The International Committee of the Blue Shield (ICBS) blev stiftet i 1996.

Blue Shield arbejder for at sikre kulturel ejendom verden over ved væbnet konflikt og ved menneskeskabte eller naturskabte katastrofer. Arbejdet består i at skabe øget bevidsthed om beskyttelse af kulturarv, og ved at yde faglig og hurtig assistance der hvor der er behov.

Den tværfaglige organisation dækker bl.a. fagområderne: museer, arkiver, biblioteker, kulturlandskaber og arkæologiske monumenter. Organisationen består af flg. fem konstituerende organisationer, herunder ICOMOS:

- International Council on Archives,

- International Council of Museums,

- International Council on Monuments and Sites,

- International Federation of Library Associations and Institutions,

- Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations

Se Blue Shields hjemmeside her.