Unesco

De mest værdifulde dele af verdens kultur- og naturarv bliver optaget på Verdensarvslisten, som administreres af FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO. 

ICOMOS fungerer som UNESCOs ekspertorgan i spørgsmål inden for bevaring af kulturmiljøer og i forhold til Verdensarvskonventionen, der blev vedtaget i 1972. De lande, som har tilsluttet sig konventionen, forpligter sig til at bevare og vedligeholde det eller de objekter, som medlemslandet har foreslået til verdensarvslisten.

Se UNESCO’s hjemmeside her.